Ark 4754
Architectural drawings

København, Charlottenborg Opmåling

aksonometrisk fremstilling af Charlottenborg i rekonstrueret skikkelse, 1:200