Ark 5754ax
Architectural drawings

Dragør, i alm. Opmåling 1944-45, karréen Lodsstræde, Skipperstræde, van Ostensgade (matr. 205a, 205b, 202, 203a-204a, 205, 206) (betegnelserne på planer er fejle)

Inventory number 5754 ax-aac

ax plan, 1:100