Ark 5754j
Architectural drawings

Dragør, Blegerstræde, vestre side (matr. 334v, 139) Opmåling 1944-45, hjørnehusene omkring Bymandsgade

Inventory number 5754 j

j gadebillede, 1:100