Ark 5754ac
Architectural drawings

Dragør, Fogdens plads (matr. 272a, 272b, 271, 270) Opmåling 1944-45, sydsiden indtil Byskriverstræde

Inventory number 5754 ac-ae

ac plan, 1:100