Ark 5754av
Architectural drawings

Dragør, kroen (matr. 226, 225a) Opmåling 1944-45 Facade til Magstræde med hjørnet til Strandgade, 1:100

Inventory number 5754 av

av gadebillede, 1:100