Ark 5754aaj
Architectural drawings

Dragør, Rønne allé mellem Blegerstræde og Sønderstræde (matr. 154, 155) Opmåling 1944-45

Inventory number 5754 aaj-aal

aaj plan, 1:100