Ark 12052
Architectural drawings

København, Slotsholmsgade 4, Kancellibygningen Opmåling 1953 porten

snit lodret; snit vandret 1:20; opstalt;