Ark k.s.470
Architectural drawings

København, Sophiegade 296 (=Prinsessegade 8)

Inventory number K.S.470

plan af stue med angivelse af grundens omrids og af første sal, samt facade. Målestok 1 alen på 8, 1 mm.(1:72?). Mærket: Lit.r.F, og med Bygningsmyndig-hedernes Approbation af Juni 1799.