Ark 6454a
Architectural drawings

Spurveskjul ved Frederiksdal Opmåling 1945 af ejendommen som helhed

a sydfacade, 1:50, opmålt af Holger Gárnak og Henning Jensen