Ark 13056a
Architectural drawings

Suomisvej 2, originaltegninger, København Klasselotteriets Bygning

Inventory number 13056 a-d

a