Ark 1525
Architectural drawings

Hotel "Norske Løve" i Køge Opmåling

Inventory number 1525

gavle mod vest og øst; hovedfacade mod syd; plan af 1.etage, 2.etage og loftetage, tværsnit, 1:100; beliggenhedsplan, 1:2500