Ark 1433a
Architectural drawings

Nørholm herregård, Ribe amt Opmåling

a situationsplan, 1:1000; perspektivisk billede af anlægget