Ark 3682e
Architectural drawings

Ribe, Præstegade 15, Kapellangården Opmåling

e midtparti af gadeside med gadedør: snit, vandret og lodret