Ark 4210a
Architectural drawings

Smerup kirke, Præstø amt Opmåling

a beliggenhedsplan, 1:200