Ark 10617a
Architectural drawings

Skagen's Banens Fiskepakhus ved havnen opført (og nedrevet ?)

Ulrik Adolph Plesner

Inventory number 10617 a-b

a