Ark 10659a
Architectural drawings

Stouby, Rohden, Hovedbygning opført. Hovedbygning til herregården Rohden for baron Lerche

Ulrik Adolph Plesner

Inventory number 10659 a-bb

a etageplaner (kælder, stue, manzard); tværsnit; grundplan, jordkælder; dat. og sign. Jan. 1899, Ulrik Plesner