Ark 51319a
Architectural drawings

Haraldsgave, Bagsværd opmålinger; udstykningsplaner Bagsværd By og sogn; as; København; Haraldsgave i Gladsaxe; 2860

Harald Plum
Aage Lønborg-Jensen

Inventory number 51319 a-u

a