Ark 52780
Architectural drawings

Gladsaxe, Buddinge Hovedgade, Buddinge Skole / Gladsaxe Gymnasium, ombygning, 1961 samt Gladsaxe Gymnasium, ombygning 1994

Eva Koppel
Nils Koppel

Inventory number 52780

Gladsaxe, Buddinge Hovedgade, Buddinge Skole / Gladsaxe Gymnasium, ombygning, 1961 samt Gladsaxe Gym