Ark 52877a
Architectural drawings

Middelfart Byopmåling af arkitektskolens elever 1947

a gadeopstalt. Sydside af Algade og Vestergade