Ark 15707cm
Architectural drawings

København, Grøndalsvænge, villabebyggelse 1915-28 udkast til lysthuse m.v.

Poul Holsøe
Jesper Tvede

Inventory number 15707 cm-cq

cm facader, perspektiv, tuschstreg, bly m. farvepålægn. (212 x 338) cm