Ark 15707cn
Architectural drawings

København, Grøndalsvænge, villabebyggelse 1915-28 udkast til lysthuse m.v.

Poul Holsøe
Jesper Tvede

Inventory number 15707 cm-cq

cn plan, facader, perspektiv; tuschstreg, bly m. farvepålægning (338 x 213) cn