Ark 15707co
Architectural drawings

København, Grøndalsvænge, villabebyggelse 1915-28 udkast til lysthuse m.v.

Poul Holsøe
Jesper Tvede

Inventory number 15707 cm-cq

co facader, tuschstreg, bly m. farvepålægning; (210 x 337) co