Ark 14305e
Architectural drawings

e skitse til 3. forsøgshus i jernbeton 1933