Ark 1776
Architectural drawings

Facade m. 4 sæt koblede søjler og to risalitter, form. beboelseshus - akademisk studie

C. F. Hansen

Inventory number 1776

Facadeopstalt, tuschtegning