Ark 53051h
Architectural drawings

Hillerød, Frederiksborg slot, interiørudkast forbindelse med Ferdinand Meldahls genopførelse 1860-1884

Inventory number 53051 a-h

h 2 snit og hvælvplan for tårnværelse, i loftet en fremstilling af Venus Anadyomene, mrk. "Vrls: No. 12 1st Sal"