Ark 53181a
Architectural drawings

Tibirke Bakker, sommerhus for udenlandsdanskere skolearbejde fra kunstakademiets Arkitekstskole 15.10.1957

Ivar Valentinusen

Inventory number 53181 a-b

a situationsplan, plan, snit og opstalter