Ark 53180a
Architectural drawings

København, Gentofte, Kildeskovshallen

Karen Mundt Clemmensen
Ebbe Clemmensen

Inventory number 53180 a-f 53180 g-l 53180 m-n

a søjlehovedkonstruktion, farveskitse