Ark 53219a
Architectural drawings

Grækenland. Dorisk polykrom arkitektur. Forlæg til Fenger's "Dorische Polychromie" (Berlin, 1886), samt en ikke-publiceret akvarel

Ludvig Peter Fenger

Inventory number 53219 a-j

a forlæg for planche 1: Ægina-templet, opstalt af vestfacade