Ark 2058 023
Architectural drawings

En bindingsværks villa

Henning Wolff

Inventory number 023

En bindingsværks villa