51782b
Arkitekturmodeller

København, Frederiksgade 4, Frederiks Kirke, Marmorkirken Opført 1876-94

Ferdinand Meldahl

Inv. nr. 51782 b

b forslag fra sommeren 1876, ler

1 model digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog