Ark 16296a
Arkitekturtegninger

Visborggård, Uhrenholtgården for etatsråd Kellerup

Martin Borch

Inv. nr. 16296 a-m

a

13 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 16296aArk 16296bArk 16296cArk 16296dArk 16296eArk 16296fArk 16296gArk 16296hArk 16296iArk 16296jArk 16296kArk 16296lArk 16296m