Ark k.s.41b
Arkitekturtegninger

Hamburg, Gänsemarkt 39, Worthmannske hus

C. F. Hansen

Inv. nr. kasse 5 K.S.41 a-b

b Forside med Profilsnit. Maalestok som ovenfor; Tuschstreg, Bemaling. Maal paa Profilsnittet. (57,2 x 45,7 cm). neg. Fotografi 912-157 ; monteret i passepartout og flyttet til skuffe 560

2 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark k.s.41aArk k.s.41b