Ark k.s.45a
Arkitekturtegninger

Beboelseshus

C. F. Hansen

Inv. nr. K.S. 45 a-b

Kælderplan; Stueplan; 1:96; Tuschstreg, Tusch- og Farvepaaleegning. Blyantsnotitser. Bagsiden paaskrevet "Peter Godefroy". (33,4 x 41,6 cm)

2 tegninger alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark k.s.45aArk k.s.45b