Ark 14458a
Arkitekturtegninger

København, Frederiksberg allé 41, overretssagfører E. Falk-Jensen

Poul PH Henningsen

Inv. nr. 14458 a-g

a

7 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 14458aArk 14458bArk 14458cArk 14458dArk 14458eArk 14458fArk 14458g