Ark 11320b
Arkitekturtegninger

Fredensborg slot, Haven Tegninger til Kongen

Johannes Wiedewelt

Inv. nr. 311 11320 a-aa

b "Quatuor anni Tempora"; 1. Flora, 2. Ceres, 3. Bacchus, 4. Hyems

28 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 11320bArk 11320lArk 11320mArk 11320nArk 11320oArk 11320z æArk 11320åArk 11320øArk 11320eArk 11320uArk 11320vArk 11320xArk 11320yArk 11320hArk 11320iArk 11320jArk 11320kArk 11320pArk 11320qArk 11320rArk 11320sArk 11320aArk 11320cArk 11320dArk 11320fArk 11320gArk 11320tArk 11320aa