Ark c6 058a
Arkitekturtegninger

Italien, Rom, S. Agnese in Agone Gravmonument over indgangsdøren for Innocens X, Pamfilij

Johannes Wiedewelt

Inv. nr. 58 a

Italien, Rom, S. Agnese in Agone Gravmonument over indgangsdøren for Innocens X, Pamfilij