Ark 52934xi
Arkitekturtegninger

København, Orlogsværftet, Originalopmålinger til Christian Elling og Viggo Sten Møller: Holmens Bygningshistorie 1680-1930, Kbh. 1932. Uden løbenr. Opmåling 1929-32

Tavle XI planbygning, mastekran og pavillon: plan og opstalt, rekonstrueret, 1:250

16 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 52934iiArk 52934ixArk 52934vArk 52934viArk 52934viiArk 52934viiiArk 52934xiArk 52934xiiArk 52934xiiiArk 52934xivArk 52934xixArk 52934xvArk 52934xviiArk 52934xviiiArk 52934xxiArk 52934xxii