Ark 5076f
Arkitekturtegninger

København, Slotsholmsgade 2-4, Kancellibygningen " den røde bygning " Opmåling

Inv. nr. 5076 a-g

f facade

1 tegning digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog