Ark 6604c
Arkitekturtegninger

København, Slotsholmsgade 2-4, Kancellibygningen Positive fotostatiske tryk af gamle tegninger på Rigsarkivet

Inv. nr. 6604 a-d

c udkast til fronton'ens dekoration

1 tegning digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog