Ark 23315d
Arkitekturtegninger

Skagen, Damstedvej 39, Klitgården, Hans Majestæt Kongens sommerbolig Skagen Markjorder. Opført. Sommerbolig for kongen (Chr. d. 10) og Dronning Alexandrine

Ulrik Adolph Plesner

Inv. nr. 23315 a-p, r-v 23315 q

d opstalt, buffetvæg; 4 alen=20,9 cm

22 tegninger alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 23315dArk 23315aArk 23315bArk 23315cArk 23315eArk 23315fArk 23315gArk 23315hArk 23315iArk 23315jArk 23315kArk 23315lArk 23315mArk 23315nArk 23315oArk 23315pArk 23315rArk 23315sArk 23315tArk 23315uArk 23315v1Ark 23315v2