Ark 23316a
Arkitekturtegninger

Skagen, Damstedvej 39, Klitgården, Hans Majestæt Kongens sommerbolig Skagen Markjorder. Opført. Sommerbolig for kongen (Chr. d. 10) og Dronning Alexandrine

Ulrik Adolph Plesner

Inv. nr. 23316 a-o

a

15 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 23316aArk 23316bArk 23316cArk 23316dArk 23316eArk 23316fArk 23316gArk 23316hArk 23316iArk 23316jArk 23316kArk 23316lArk 23316mArk 23316nArk 23316o