Ark 53386a
Arkitekturtegninger

Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik tegning 1-21

Vilhelm Lauritzen

Inv. nr. 53386 a-u

a

21 tegninger digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog
Ark 53386aArk 53386bArk 53386cArk 53386dArk 53386eArk 53386fArk 53386gArk 53386hArk 53386iArk 53386jArk 53386kArk 53386lArk 53386mArk 53386nArk 53386oArk 53386pArk 53386qArk 53386rArk 53386sArk 53386tArk 53386u