Ark 16717
Arkitekturtegninger

En Birkedommerbolig på Læsø skitseprøve 1909

Einar Madvig

Inv. nr. 16717

En Birkedommerbolig på Læsø skitseprøve 1909