Auk 0442
Auktionskataloger

Fortegnelse over en samling af håndtegninger, raderinger m. m., tilhørende boet efter afgangne professor ved kunstakademiet C. W. Eckersberg, R. og D. hvilken ved auction, der afholdes paa Østergade nr. 63, bortsælges onsdagen den 3die januar 1855 og følgende dage, imod betaling til Overretsprokurator Winther

Inv. nr. S 19386

Fortegnelse over en samling af håndtegninger, raderinger m. m., tilhørende boet efter afgangne pro

Auk 0442Auk 0443