Auk 3504
Auktionskataloger

Fortegnelse over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Locale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere.

Inv. nr. D 2415

Fortegnelse over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Locale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere.

1 katalog alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog