Auk 3511
Auktionskataloger

Fortegnelse over af afdöde Inspecteur ved det kgl. Mönt- og Medaille-Cabinet, Cancelliraad og Ridder af Dannebroge Ole Devegge, forhen Bibliothekar ved det Classenske Bibliothek, efterladte Malerier, Haandtegninger og Kobbere, en Portrait-Samling, sjeldne musikalske Instrumenter, slebne Ædelstene, Naturalier samt den Deel af hans udmærkede Bogsamling som [...] ved offentlig Auction bortsælges [...]

Inv. nr. S 22686

Fortegnelse over af afdöde Inspecteur ved det kgl. Mönt- og Medaille-Cabinet, Cancelliraad og Ridder af Dannebroge Ole Devegge, forhen Bibliothekar ved det Classenske Bibliothek, efterladte Malerier, Haandtegninger og Kobbere, en Portrait-Samling, sjeldne musikalske Instrumenter, slebne Ædelstene, Naturalier samt den Deel af hans udmærkede Bogsamling som [...] ved offentlig Auction bortsælges [...]

1 katalog alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog