Dak k216 001
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Wilhelm Marstrand

Wilhelm Marstrand image DAK K216-001

Dak k216 001Dak k216 002Dak k216 003Dak k216 004Dak k216 005Dak k216 006Dak k216 007Dak k216 008Dak k216 009Dak k216 010Dak k216 011Dak k216 012Dak k216 013Dak k216 014Dak k216 015Dak k216 016Dak k216 017Dak k216 018Dak k216 019Dak k216 020Dak k216 021Dak k216 022Dak k216 023Dak k216 024Dak k216 025Dak k216 026Dak k216 027Dak k216 028Dak k216 029Dak k216 030Dak k216 031Dak k216 032Dak k216 033Dak k216 034Dak k216 035Dak k216 036Dak k216 037Dak k216 038Dak k216 039Dak k216 040Dak k216 041Dak k216 042Dak k216 043Dak k216 044Dak k216 045Dak k216 046Dak k216 047Dak k216 048Dak k216 049Dak k216 050Dak k216 051Dak k216 052Dak k216 053Dak k216 054Dak k216 055Dak k216 056Dak k216 057Dak k216 058Dak k216 059Dak k216 060Dak k216 061Dak k216 062Dak k216 063Dak k216 064Dak k216 065Dak k216 066Dak k216 067Dak k216 068Dak k216 069Dak k216 070Dak k216 071Dak k216 072Dak k216 073