Dak k062 002
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Thomas Mathisen

Thomas Mathisen image DAK K062-002

Dak k062 002Dak k062 003Dak k062 004Dak k062 005Dak k062 006Dak k062 007Dak k062 008Dak k062 009Dak k062 010Dak k062 011Dak k062 012