Dak 429 001
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Karen Witt-Hansen

Karen Witt-Hansen image DAK 429-001