Dak 221 065
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Pontus Kjerrman

Pontus Kjerrman image DAK 221-065